دانشجویی
برگزاري چهارمین جشنواره غذایی دانشجویی
برگزاري چهارمین جشنواره غذایی دانشجویی

چهارمين جشنواره غذايي دانشجويي دانشگاه حکيم سبزواري به همت انجمن خيريه دانشجويي مهرورزان به مناسبت هفته خوابگاه ها در محل...

برگزاری چهارمین جشنواره غذایی دانشجویی
برگزاری چهارمین جشنواره غذایی دانشجویی

چهارمین جشنواره غذایی دانشجویی دانشگاه حکیم سبزواری به همت انجمن خیریه دانشجویی مهرورزان به مناسبت هفته خوابگاه ها در محل...