دانشکده تربیت بدنی
اخبار حوزه پژوهش و فناوری اطلاعات
اخبار حوزه پژوهش و فناوری اطلاعات

جمعی از همکاران محقق و پژوهشگر عضو هیأت علمی در عرصه تحقیق، پژوهش و فناوری خوش درخشیده اند. بدین منظور...

نمایشگاه سلامت
حضور فعال دانشگاه حکیم در نمایشگاه سلامت

غرفه دانشگاه حکیم در نمایشگاه سلامت، پویایی و جوان، به مناسبت هفته سلامت جوان، از روز یکشنبه ۳ لغایت چهارشنبه...