دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
ابقاء رئیس دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر

رئیس دانشگاه در حکمی دکتر غلامرضا مقدسی، عضو محترم هیأت علمی گروه ریاضی محض و رئیس دانشکده ریاضی و علوم...

ششمین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها بهمن ماه ۹۶ با مدیریت اجرایی دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می شود

ششمین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها بهمن ماه با مدیریت اجرایی دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه حکیم سبزواری برگزار...

با مدیران گروه: قسمت چهارم – گروه ریاضی محض

 بی شک گروه های آموزشی در دانشگاه ها نقش محوری در ارتقای کیفیت  علمی و پژوهشی تحقق اهداف آموزش عالی...

کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار متن باز"SAGE" در حاشیه بیست و پنجمین سمینار جبر ایران برگزار می شود

رئیس دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه حکیم سبزواری  و دبیر بیست و پنجمین سمینار جبر ایران از برپایی کارگاه...

کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار متن باز”SAGE” در حاشیه بیست و پنجمین سمینار جبر ایران برگزار می شود

رئیس دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه حکیم سبزواری  و دبیر بیست و پنجمین سمینار جبر ایران از برپایی کارگاه...

انتصابات جدید در دانشگاه
انتصابات جدید در دانشگاه

طی احکامی از طرف ریاست محترم دانشگاه، همکاران ذیل به سمت های جدید منصوب گردیدند: جناب آقای دکتر غلامرضا مقدسی، استادیار...