دانشگاه حكيم سبزواري
“ارائه یک شاخص جدید برای بازرسی ایمنی راه ها” در پژوهش مشترک عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری با همراهی تیم تحقیقاتی دانشگاه های استان خراسان

در یک تحقیق نظری- عملی دکتر علی اصغر صادقی عضو هیات علمی گروه عمران دانشگاه حکیم سبزواری با همکاری یک...

انجام طرح پژوهشی مشترک عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری با تیم پژوهشی از دانشگاه های تربیت مدرس، صنعتی قوچان و تربت حیدریه

دکتر علی اصغر صادقی عضو هیات علمی گروه عمران دانشگاه حکیم سبزواری درطرح پژوهشی مشترک  خود با تیم پژوهشی از...

نشست فرهنگی" آشنایی با فرقه وهابیت" در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد

حجت‌الاسلام حسن توحیدی، استاد فرق و ادیان جامعهالمصطفی(ص) العالمیه در نشست فرهنگی کارکنان دانشگاه با نام " آشنایی با فرقه...

نشست فرهنگی” آشنایی با فرقه وهابیت” در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد

حجت‌الاسلام حسن توحیدی، استاد فرق و ادیان جامعهالمصطفی(ص) العالمیه در نشست فرهنگی کارکنان دانشگاه با نام " آشنایی با فرقه...