دانشگاه حکیم سبزواری در آن سوی مرزها
دانشگاه حکیم سبزواری در آن سوی مرزها؛گزارشی از فرصت مطالعاتی دکتر مصطفی علیشاهی، عضوهیات علمی دانشگاه حکیم در دانشگاه ماساریک جمهوری چک

دکتر مصطفی علیشاهی عضو هیات علمی گروه مهندسی مواد دانشگاه حکیم سبزواری در تابستان ۱۳۹۷ دومین دوره فرصت مطالعاتی خود...

دانشگاه حکیم سبزواری در آن سوی مرزها: گزارشی از فرصت مطالعاتی دکتر جعفر وطن دوست

مصاحبه با دکتر جعفر وطن دوست، عضوهیات علمی دانشکده علوم پایه دانشگاه حکیم سبزواری درخصوص فرصت مطالعاتی ایشان در  مرکز...

دانشگاه حکیم سبزواری در آن سوی مرزها:همکاری پژوهشی بین المللی دکتر خوش سیما با دانشگاه صنعتی چالمرز سوئد و بزرگترین شرکت سازنده نانوسیلیکای جهان

اهمیت تبادلات علمی بین کشورهای جهان بر کسی پوشیده نیست، در این میان  استفاده اساتید و پژوهشگران از فرصت های...

دانشگاه حکیم سبزواری در آن سوی مرزها: گفتگویی با دکتراحسان اسماعیل نژاد در خصوص فرصت مطالعاتی ایشان در دانشگاه اینها (Inha) کره جنوبی

 اهمیت تبادلات علمی بین کشورهای جهان بر کسی پوشیده نیست، در این میان  استفاده اساتید و پژوهشگران از فرصت های...

دانشگاه حکیم سبزواری در آن سوی مرزها: اساتید دانشگاه از فرصت های تحقیقاتی خود می گویند

اهمیت مراودات و مبادلات آکادمیک و علمی در دوران جهانی شدن و ارتباطات نزدیک میان کشورها و جوامع بر کسی...

دانشگاه حکیم سبزواری در آن سوی مرزها: اساتید دانشگاه از فرصت های تحقیقاتی خود می گویند

اهمیت مراودات و مبادلات آکادمیک و علمی در دوران جهانی شدن و ارتباطات نزدیک میان کشورها و جوامع بر کسی...