دانشگاه حکیم سبزوای
با امضای قراداد پژوهشی بین موزه ملی علوم و فناوری و دانشگاه حکیم سبزواری؛ پژوهش سیر مقایسه ای آسباد بومی و غیربومی با رویکرد پیوند سرزمینی به دانشگاه حکیم سبزوای واگذار شد

طی امضای قراداد پژوهشی بین موزه ملی علوم و فناوری و دانشگاه حکیم سبزواری " مطالعه و پژوهش سیر مقایسه...

اطلاعیه شماره ۱ اداره خوابگاه ها در خصوص دانشجویان ارشد دختر و پسر روزانه ورودی مهر ۹۵

 اداره خوابگاه های دانشجویی دانشگاه ضمن عرض تبریک و خیر مقدم به دانشجویان ارشد دختر و پسر روزانه ورودی مهر ۹۵،...