دانشگاه حکیم سبزورای
نشست شورای مرکزی مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد

مدیر مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه حکیم سبزواری در حاشیه این نشست گفت: شرکت آریاصنعت هوشمند اسپاد به عنوان نخستین...

کسب رتبه اول کشوری در آزمون کارشناسی ارشد ۹۶توسط دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه حکیم سبزواری

فرهاد شکری فکرت دانشجوی ورودی ۹۲ رشته علوم سیاسی دانشگاه حکیم سبزورای توانست در گرایش روابط بین الملل رتبه یک...

گرایش سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در مقطع کارشناسی رشته جغرافیا در دانشگاه حکیم سبزواری راه اندازی شد

مدیر گروه آب و هواشناسی و ژئومورفولوژی دانشگاه حکیم سبزورای از راه اندازی گرایش جدید سنجش از دور و سیستم...

تقدیر سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، از میزبانی شایسته دانشگاه حکیم سبزورای در مسابقات قهرمانی هندبال دانشجویان دختر کشور

سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نامه ای از میزبانی شایسته دانشگاه حکیم سبزواری در مسابقات قهرمانی...