دانشگاه سوربن فرانسه
انعکاس رسانه ای امضای تفاهم نامه دانشگاه حکیم سبزواری و دانشگاه پاریس ۱۳( سوربن فرانسه)

دانشگاه سوربن پاریس و دانشگاه حکیم سبزواری  دیروز با حضور هیئتی فرانسوی و طی مراسمی با تشریفات مخصوص در سبزوار،...

با حضور هیاتی عالی رتبه از دانشگاه سوربن فرانسه در دانشگاه حکیم سبزواری:دانشگاه حکیم سبزواری و دانشگاه سوربن فرانسه تفاهم نامه همکاری امضا می کنند

مدیر امور بین الملل و روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزوای با اشاره به سفر هیاتی علمی از دانشگاه سوربن پاریس...