دانشگاه فردوسی مشهد
انعقاد تفاهم نامه همکاری های مشترک بین دانشگاه حکیم سبزواری و دانشگاه فردوسی مشهد

تفاهم نامه همکاری دانشگاه حکیم سبزواری و دانشگاه فردوسی مشهد به منظور ارتقای کیفیت فعالیت های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی...

یک فینال تمام خراسانی / پایتخت نشینان در رده بندی

با راهیابی تیمهای هندبال دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه حکیم سبزواری به بازی نهایی رقاتبهای هندبال دختران دانشجوی دانشگاههای کشور...

افتخار آفرینی دختران هندبال دانشگاه حکیم سبزواری؛ دختران دانشگاه حکیم به فینال مسابقات قهرمانی هندبال دختران دانشگاه های کشور راه یافت

تیم  هندبال دختران دانشگاه حکیم سبزواری با برد در برابر تیم دانشگاه الزهرای تهران به فینال مسابقات قهرمانی هندبال دختران...