دانشگاه پاریس ۱۳
در راستای تفاهم نامه همکاری با دانشگاه پاریس ۱۳: جلسات سخنرانی و تبادل نظر در خصوص همکاری با دانشگاه پاریس ۱۳ فرانسه برگزار می شود

به اطلاع می رساند که در راستای تفاهم نامه همکاری های مشترک بین دانشگاه حکیم سبزواری و دانشگاه پاریس ۱۳،...

کنوانسیون همکاری های بین المللی بین دانشگاه های حکیم سبزواری و پاریس ۱۳ فرانسه امضا شد

در پی دعوت رسمی دانشگاه پاریس ۱۳ از  رئیس دانشگاه حکیم سبزواری صورت گرفت: کنوانسیون همکاری های بین المللی بین...