دانشگاه کوفه
گزارش تصویری بازدید هیات عالی رتبه دانشگاه کوفه از دانشگاه حکیم سبزواری و نشست های این هیات با اعضای هیات علمی دانشکده ها

هیات عالی رتبه دانشگاه کوفه  که با هدف بررسی راهکارهای برقراری همکاری های متقابل و فراهم آوردن بسترهای لازم جهت ...

نشست مشترک رئیس و مسئولان دانشگاه حکیم سبزواری با هیات عالی رتبه دانشگاه کوفه برگزار شد

نشست مشترک رئیس و مسئولان دانشگاه حکیم سبزواری با هیات عالی رتبه دانشگاه کوفه با هدف بررسی راهکارهای برقراری همکاری...

دیدار مدیرگروه ادبیات عرب دانشگاه حکیم سبزواری با رئیس و مسئولان دانشگاه کوفه

دکترمصطفی مهدوی آرا، مدیرگروه ادبیات عرب دانشگاه حکیم سبزواری با دکتر محسن الظالمی رئیس دانشگاه کوفه، دکتر علا حسین الرهیمی...