دبیرخانه کمیته علمی
اعلام چکیده مقالات پذیرفته‌شده، اصل مقالات دریافتی و مقالات پذیرفته‌شده برای سخنرانی در کنگره سربداران

دبیرخانه کمیته علمی کنگره بین‌المللی سربداران در جدیدترین اطلاعیه خود لیست نهایی مقالات  و چکیده مقالات پذیرفته شده بصورت سخنرانی...