دبیرکل انجمن اسلامی مدرسی
جلسه هم اندیشی با دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه های کشور به مناسبت بزرگداشت دکتر شریعتی برگزار می شود

مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری به مناسبت بزرگداشت دکتر علی شریعتی برگزار می کند:   جلسه هم اندیشی با...