دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه
حضور ۳۸ دانشجوی برتر دانشگاه در مرحله مقدماتی بیست و یکمین المپیاد علمی دانشجویی کشور(قطب ۳)

۳۸ دانشجوی برتر دانشگاه حکیم سبزواری  در مرحله مقدماتی بیست و یکمین المپیاد علمی دانشجویی کشور(قطب ۳) حضور خواهند داشت....