دفتر پستی
به همت وبرنامه ریزی دفتر پستی دانشگاه انجام شد: توزیع ۱۵۰۰سیم کارت رایگان همراه اول در بین دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری

برای نخستین بار توسط دفتر پستی دانشگاه حکیم سبزواری تعداد ۱۵۰۰سیم کارت رایگان همراه اول  طی مدت سه روز(۱۶تا۱۸مهرماه) در...