دوره نوبت دوم
شهریه دوره نوبت دوم (شبانه) در سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴
شهریه دوره نوبت دوم (شبانه) در سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴

شهریه دوره نوبت دوم ( شبانه ) دانشگاه حکیم سبزواری در مفطع کارشناسی، کارشناسی ناپیوسته و کاردانی در سال تحصیلی...

قابل توجه دانشجویان پذیرفته شده نوبت دوم (شبانه) کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته۹۴
قابل توجه دانشجویان پذیرفته شده نوبت دوم (شبانه) کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته۹۴

قابل توجه دانشجویان پذیرفته شده دوره نوبت دوم ( شبانه)

اطلاعیه های مهم امور خوابگاه ها در خصوص دانشجویان کارشناسی ورودی ۹۴
اطلاعیه های مهم امور خوابگاه ها در خصوص دانشجویان کارشناسی ورودی ۹۴

قابل توجه دانشجویان کارشناسی دختر نوبت دوم متقاضی خوابگاه ورودی مهر ۹۴ ***** قابل توجه دانشجویان کارشناسی دختر و پسر...

شهریه دانشجویان کارشناسی ارشد نوبت دوم و پردیس ارشد و دوره مجازی
شهریه دانشجویان کارشناسی ارشد نوبت دوم و پردیس ارشد و دوره مجازی

شهریه مقاطع کارشناسی ارشد دوره نوبت دوم  ***** شهریه دوره مجازی در مقطع کارشناسی ارشد ***** شهریه کارشناسی ارشد دانشجویان...

قابل توجه دانشجویان دوره نوبت دوم(شبانه و روزانه)غیر شاغل
قابل توجه دانشجویان دوره نوبت دوم(شبانه و روزانه)غیر شاغل

پیرو اطلاعیه شماره ۳۳۴ مورخ ۲۷/۱۰/۹۳ به اطلاع دانشجویان شبانه می رساند: دانشجویانی که تا کنون موفق به دریافت و ...