دومین جشنواره ایده های برتر کارآفرینی
دومین جشنواره ایده های برتر کارآفرینی با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد

مرحله نهایی دومین جشنواره ایده های برتر کارآفرینی با ارائه حضوری سه دقیقه ای ایده پردازان برگزیده و راه یافته...

مرحله نهایی دومین جشنواره ایده های برتر کارآفرینی برگزار می شود

مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می کند. مرحله نهایی دومین جشنواره ایده های برتر کارآفرینی با ارائه...

اطلاعیه مهم دبیرخانه دومین جشنواره ایده های برتر کارآفرینی در خصوص برگزاری مرحله اول جشنواره + سین برنامه ها

بنا به اعلام دبیرخانه دومین جشنواره ایده های برتر کارآفرینی جهت توانمندسازی ایده های ارایه شده و برگزاری جشنواره با...