دکتراحسان امیری راد
در چهار سال اخیر محقق شد: رشد دوبرابری شاخص تاثیرگذاری دانشگاه حکیم سبزواری در علم/ رشد بیش از ۵ برابری مقالات معتبر دانشگاه

مدیر پژوهشی دانشگاه حکیم سبزواری از ارتقای عملکرد پژوهشی، رشد کمی و کیفی تولید مقالات، همکاری های علمی بین المللی...

انتصاب مدیر پژوهشی جدید دانشگاه

با حکم  دکتر جواد حدادنیا رئیس محترم دانشگاه، جناب آقای دکتر احسان امیری راد به عنوان مدیر پژوهشی  جدید دانشگاه ...