دکترشهاب عباس زاده
معاون مدیرکل نظارت بر طرح های عمرانی وزارت علوم: دستاوردهای عمرانی دانشگاه حکیم سبزواری مرهون ثبات مدیریتی در این دانشگاه است

معاون مدیرکل نظارت بر طرح های عمرانی وزارت علوم با اشار به رشد چشمگیر عمرانی دانشگاه حکیم سبزواری در سال...