دکترعلی اصغر مولوی
دیدار رئیس و مسئولان دانشگاه با تشکل ها، انجمن های علمی و کانون های دانشجویی

دکترعلی اصغر  مولوی، رئیس دانشگاه ظهر دیروز به همراه دکتر تسنیمی رئیس دفتر ریاست و روابط عمومی، دکتر صیانتی معاون...

توسعه روابط دانشگاه حکیم سبزواری با مراکز دانشگاهی چین بررسی شد

هیاتی از اساتید برجسته دانشگاه ها و مراکز علمی چین از جمله اساتید آکادمی علوم چین، دانشگاه لان ژو دانشگاه...

آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاه حکیم سبزواری در گرماگرم مراودات بین المللی

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه حکیم سبزواری از فعالیت گسترده بین المللی این دانشگاه همزمان با آغازسال تحصیلی جدید خبر...