دکترمهیار علوی مقدم
همزمان با اول آبان ماه روز ملّی بیهقی، هفتمین همایش ملی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می‌شود

هفتمین همایش ملی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی(به مناسبت اول آبان,روز ملی بزرگداشت بیهقی): دوشنبه اول آبان ۱۳۹۶ ۱️بخش (۱) زنگ بیهقی...