دکتر آذین حسین زاده و دکترکتایون شهپرراد
جهان بی انتهای مترجمان؛ گفتگویی با دکتر آذین حسین زاده در خصوص « کلودیوس بومبارناک» جدیدترین اثر ترجمه شده ایشان و دکتر شهپرراد

جهان بی انتهای مترجمان.... می گویند جهان مترجم ها دنیای بی منتهای کلمات است. دنیایی که در آن مترجم ها...