دکتر احمد فرزانه کرد
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه حکیم سبزواری خبر داد:جذب محققان کمک پژوهشی در دانشگاه حکیم سبزواری

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه حکیم سبزواری از تصویب طرح جذب محققان کمک پژوهشی  در  این دانشگاه  خبر داد. دکتر...

مراسم معارفه سرپرست جدید معاونت پژوهش و فنّ آوری دانشگاه برگزار شد

مراسم معارفه دکتر احمد فرزانه کرد، سرپرست معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه حکیم سبزواری با حضور سرپرست، معاونین، مدیران دانشگاه...