دکتر بهرامی
برگزاری نشست مشترک دانشگاه حکیم با وزیر تحصیلات عالی افغانستان

در نشست مشترک مسئولان دانشگاه حکیم سبزواری، دانشگاه های آزاد اسلامی، دانشگاه بیرجند و دانشگاه فردوسی مشهد با وزیر تحصیلات عالی افغانستان...

توفیق اعضای هیأت علمی دانشگاه در عرصه های جهانی
توفیق اعضای هیأت علمی دانشگاه در عرصه های جهانی

بنا به نامه معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه، آقای دکتر جعفر وطن دوست، عضو هیأت علمی گروه زیست شناسی،...

بازديد مشاور معاون آموزشي وزارت علوم از امکانات دانشگاه
بازديد مشاور معاون آموزشي وزارت علوم از امکانات دانشگاه

همزمان با تشکيل دومين جلسه کميسيون دائمي هيأت امناي دانشگاه، روز پنج شنبه 8 خرداد ماه، آقاي دکتر ظريفيان، مشاور...

بازدید مشاور معاون آموزشی وزارت علوم از امکانات دانشگاه
بازدید مشاور معاون آموزشی وزارت علوم از امکانات دانشگاه

همزمان با تشکیل دومین جلسه کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه، روز پنج شنبه ۸ خرداد ماه، آقای دکتر ظریفیان، مشاور...