دکتر حسین بخشی
معاون مدیرکل نظارت بر طرح های عمرانی وزارت علوم: دستاوردهای عمرانی دانشگاه حکیم سبزواری مرهون ثبات مدیریتی در این دانشگاه است

معاون مدیرکل نظارت بر طرح های عمرانی وزارت علوم با اشار به رشد چشمگیر عمرانی دانشگاه حکیم سبزواری در سال...

دانشگاه حکیم سبزواری در مسیر زیباسازی
دانشگاه حکیم سبزواری در مسیر زیباسازی

زیبایی و میل به آن از جمله صفات نهاده در روح و جان هر انسان است و از آن جهت...

احکام جدید
احکام جدید

طی احکامی جداگانه از طرف ریاست محترم دانشگاه، عضویت آقایان: حسین سحرخیز، معاون عمرانی دانشگاه، دکتر حسین بخشی، مدیر طرح های...

انتصاب مدیر عمرانی دانشگاه های منطقه ۹ کشور
انتصاب مدیر عمرانی دانشگاه های منطقه ۹ کشور

طی حکمی از طرف آقای دکتر محمد حسین امید، معاون اداری و مالی و مدیر منابع وزارت علوم، آقای دکتر...