دکتر ریحانه صباغ زاده
مراسم "روز درب های باز" (open day) در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد

مسئول آزمایشگاه های دانشگاه حکیم سبزواری گفت: برای نخستین بار در شهرستان، مراسم ‘ روز درب های باز’ (open day)...

مراسم "روز درب های باز" (open day) در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد

مسئول آزمایشگاه های دانشگاه حکیم سبزواری گفت: برای نخستین بار در شهرستان، مراسم ‘ روز درب های باز’ (open day)...

مراسم “روز درب های باز” (open day) در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد

مسئول آزمایشگاه های دانشگاه حکیم سبزواری گفت: برای نخستین بار در شهرستان، مراسم ‘ روز درب های باز’ (open day)...

برگزاری مراسم ' درب های باز' (open day) در دانشگاه حکیم سبزواری

مسئول آزمایشگاه های دانشگاه حکیم سبزواری گفت: به منظور ارتقای سطح علمی علاقمندان به ویژه دانش آموزان، آشنایی آنان با...

برگزاری مراسم ‘ درب های باز’ (open day) در دانشگاه حکیم سبزواری

مسئول آزمایشگاه های دانشگاه حکیم سبزواری گفت: به منظور ارتقای سطح علمی علاقمندان به ویژه دانش آموزان، آشنایی آنان با...

سامانه خدمات الکترونیکی آزمایشگاه دانشگاه حکیم سبزواری راه اندازی شد

مسئول آزمایشگاه های دانشگاه حکیم سبزواری از راه اندازی سامانه جامع خدمات الکترونیکی آزمایشگاه دانشگاه حکیم سبزواری خبر داد. دکتر...

خرید بیش از ۸ میلیارد ریال تجهیزات آزمایشگاهی در دانشگاه حکیم سبزواری

مسئول آزمایشگاه های دانشگاه حکیم سبزواری ازخرید  هشت میلیارد ریال تجهیزات آزمایشگاهی در این دانشگاه خبر داد . به گزارش...

آزمایشگاه‌ مرکزی دانشگاه حکیم سبزواری به شبکه آزمایشگاه‌های علمی ایران ( شاعا)پیوست

دکتر ریحانه صباغ زاده در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه  با بیان اینکه دانشگاه حکیم سبزواری جزء ۶ دانشگاه همکار...