دکتر صیانتی
نشست علمی
برگزاری سخنرانی های علمی توسط دانشکده الهیات

برگزاری نشست علمی "ساختار نظریه تکامل زیستی " با همکاری انجمن های علمی فلسفه و حکمت اسلامی و زیست شناسی...

انتصاب های جدید از طرف شورای انقلاب فرهنگی و وزارت علوم
انتصاب های جدید از طرف شورای انقلاب فرهنگی و وزارت علوم

طی احکامی جداگانه از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی و با تأیید هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم،...

برگزاری اولین کارگاه آموزشی اخلاق حرفه ای
برگزاری اولین کارگاه آموزشی اخلاق حرفه ای

در راستای سیاست دانشگاه مبنی بر تعالی سازمانی و توسعه اخلاق محور، با پیگیری مدیریت برنامه، بودجه و تشکیلات و...