دکتر علی الهیار
دانشگاه حکیم سبزواری جزو هفت دانشگاه برتر کشور

معاون دفتر آموزشی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ضمن تقدیر و استقبال از ابتکار عمل دانشگاه حکیم...

جشنواره طرح یادگار سبز با حضور مسئولان کشوری برگزار شد

با حضور مشاور قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، معاون دفتر آموزشی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی...