دکتر علی اکبر استاجی،دکتر عبدالرحیم عسکری،معاون اداري و مالي
معاون جديد اداري و مالي: حوزه اداري و مالي بايد جزو پيشروترين حوزه هاي کاري در دانشگاه باشد.
معاون جديد اداري و مالي: حوزه اداري و مالي بايد جزو پيشروترين حوزه هاي کاري در دانشگاه باشد.

با حضور جمعي از مسئولين و کارکنان حوزه اداري و مالي دانشگاه، مراسم توديع آقاي دکتر علي اکبر استاجي و...

معاون جدید اداری و مالی: حوزه اداری و مالی باید جزو پیشروترین حوزه های کاری در دانشگاه باشد.
معاون جدید اداری و مالی: حوزه اداری و مالی باید جزو پیشروترین حوزه های کاری در دانشگاه باشد.

با حضور جمعی از مسئولین و کارکنان حوزه اداری و مالی دانشگاه، مراسم تودیع آقای دکتر علی اکبر استاجی و...

انتصاب معاون جديد اداري و مالي دانشگاه
انتصاب معاون جديد اداري و مالي دانشگاه

طي حکمي از طرف رياست محترم دانشگاه، آقاي دکتر عبدالرحيم عسکري، به سمت معاون اداري و مالي دانشگاه منصوب گرديد....

انتصاب معاون جدید اداری و مالی دانشگاه
انتصاب معاون جدید اداری و مالی دانشگاه

طی حکمی از طرف ریاست محترم دانشگاه، آقای دکتر عبدالرحیم عسکری، به سمت معاون اداری و مالی دانشگاه منصوب گردید....