دکتر عیسی کهن (مسئول برگزاری رویداد)
به واسطه تلاش های تیم اجرایی تداکس دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد: تجربه ای نوین با شعار به اشتراک گذاشتن ایده های ارزشمند در سطح بین المللی

رویداد تداکس حکیم سبزواری، که ۳۰ فروردین ماه در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد، مجموعه‌ای از سخنرانی ایده پردازانی بود...