دکتر غفاری معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم
مراسم گرامی داشت چهل و یکمین سالروز عروج دکتر علی شریعتی با حضور مسئولان فرهنگی وزارت علوم در مزینان برگزار می شود

 گرامی داشت چهل و یکمین سالروز عروج دکتر علی شریعتی با حضور دکتر غفاری معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم...