دکتر غلامرضا مقدسی
نشست خبری بیست و پنجمین سمینار جبر ایران برگزار شد

نشست خبری بیست و پنجمین سمینار جبر ایران در دانشگاه حکیم سبزواری  برگزار شد. به گزارش روابط عمومی، معاون پژوهشی...

کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار متن باز"SAGE" در حاشیه بیست و پنجمین سمینار جبر ایران برگزار می شود

رئیس دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه حکیم سبزواری  و دبیر بیست و پنجمین سمینار جبر ایران از برپایی کارگاه...

کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار متن باز”SAGE” در حاشیه بیست و پنجمین سمینار جبر ایران برگزار می شود

رئیس دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه حکیم سبزواری  و دبیر بیست و پنجمین سمینار جبر ایران از برپایی کارگاه...

انتصابات جدید در دانشگاه
انتصابات جدید در دانشگاه

طی احکامی از طرف ریاست محترم دانشگاه، همکاران ذیل به سمت های جدید منصوب گردیدند: جناب آقای دکتر غلامرضا مقدسی، استادیار...

انتخاب رئیس دانشکده ریاضی با رأی اعضای هیأت علمی
انتخاب رئیس دانشکده ریاضی با رأی اعضای هیأت علمی

دکتر غلامرضا مقدسی با رأی اعضای هیأت علمی، به عنوان رئیس دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر انتخاب شد. صبح روز...