دکتر فرشید صفات
در راستای ارتقای همکاری های علمی بین المللی دانشگاه حکیم سبزواری صورت گرفت:نخستین عضو هیات علمی وابسته دانشگاه حکیم سبزواری معرفی شد

دکتر فرشید صفات، استاد دانشگاه برادفورد انگلستان، به عنوان نخستین عضو هیات علمی وابسته دانشگاه حکیم سبزواری معرفی شد. مدیر...

کارگاه آموزشی شیوه های دارورسانی هوشمند در درمان سرطان با تدریس دکتر صفات،استاد دانشگاه برادفورد انگلستان برگزار شد

کارگاه آموزشی شیوه های دارورسانی هوشمند در درمان سرطان با تدریس دکتر فرشید صفات، استاد دانشگاه برادفورد انگلستانبه همت دفتر همکاری...