دکتر محسن دماوندی
گزارشی از پیشرفت پروژه پژوهشی مشترک دانشگاه حکیم سبزواری و دانشگاه های کنکوردیا( کانادا) و هاروارد( امریکا)

طرح پژوهشی مشترک استادیار دانشگاه حکیم با محققان دانشگاه های کنکوردیا و هارارد با عنوان: "دانش مهارت های حرکتی پایه و اثر...

همکاری مشترک پژوهشی دانشگاه حکیم سبزواری، با دانشگاه های کنکوردیا کانادا و هاروارد آمریکا

با همکاری دانشگاه‌های حکیم سبزواری ، کنکوردیا کانادا و هاروارد امریکا طرح مشترک پژوهشی با عنوان: "دانش مهارت‌های حرکتی پایه...

اخبار حوزه پژوهش و فناوری اطلاعات
اخبار حوزه پژوهش و فناوری اطلاعات

جمعی از همکاران محقق و پژوهشگر عضو هیأت علمی در عرصه تحقیق، پژوهش و فناوری خوش درخشیده اند. بدین منظور...