دکتر محمدرضا حامدی نیا
جامعه دانشگاهی حکیم سبزواری در ضایعه درگذشت دکتر محمدرضا حامدی نیا، استاد تمام و رئیس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه به سوگ نشست

" إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَیْهِ رَاجِعونَ " با نهایت تاثر و تألم به اطلاع می رساند جامعه دانشگاهی دانشگاه حکیم...