دکتر محمد رضا شهابی کاسب
اولین دوره مربیگری درجه ۲ دارت در ایران به میزبانی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد

در راستای تفاهم نامه منعقد شده بین دانشگاه حکیم سبزواری و انجمن دارت جمهوری اسلامی ایران، اولین دوره مربیگری درجه...

عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری، روانشناس تیم ملی دارت ایران

عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان روانشناس ورزشی در دومین  اردوی  تیم ملی دارت جمهوری اسلامی ایران حضور...