دکتر محمد هادی نژاد شاهرخ آبادی
ابلاغ اعضای کارگروه ایمنی و بهداشت دانشگاه
ابلاغ اعضای کارگروه ایمنی و بهداشت دانشگاه

اعضای کارگروه ایمنی و بهداشت با حکم ریاست محترم دانشگاه منصوب شدند. آقایان و خانم ها: دکتر بهنام مهدوی، معاون مدیر تحصیلات...