دکتر مهدی دیمی دشت بیاض
در پروژه ارتباط با صنعت عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری محقق شد: طراحی یک روش نوین گازرسانی به مناطق دور دست و روستاهای دورافتاده

در پروژه ارتباط با صنعت دکتر مهدی دیمی دشت بیاض عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری با شرکت گاز استان...

در پژوهش محققان دانشگاه حکیم سبزواری صورت گرفت: بهینه سازی مصرف انرژی در مراکز داده (Data Center)

در پژوهش محققان دانشگاه حکیم سبزواری به سرپرستی دکتر مهدی دیمی دشت بیاض عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه...

اخبار حوزه پژوهش و فناوری اطلاعات
اخبار حوزه پژوهش و فناوری اطلاعات

جمعی از همکاران محقق و پژوهشگر عضو هیأت علمی در عرصه تحقیق، پژوهش و فناوری خوش درخشیده اند. بدین منظور...