دکتر وطن دوست
توفیق اعضای هیأت علمی دانشگاه در عرصه های جهانی
توفیق اعضای هیأت علمی دانشگاه در عرصه های جهانی

بنا به نامه معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه، آقای دکتر جعفر وطن دوست، عضو هیأت علمی گروه زیست شناسی،...

مراسم تجلیل از دانش آموزان برگزیده آزمون آمادگی المپیاد ریاضی برگزار شد
مراسم تجلیل از دانش آموزان برگزیده آزمون آمادگی المپیاد ریاضی برگزار شد

با حضور نمایندگان سبزوار در مجلس شورای اسلامی، معاون استاندار و فرماندار ویژه سبزوار، تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهر،...