رئیس بنیاد نخبگان خراسان رضوی
بازدید رئیس بنیاد نخبگان خراسان رضوی از مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری

رئیس بنیاد نخبگان خراسان رضوی از مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری بازدید کرد. به گزارش روابط عمومی در این بازدید...

نشست رئیس بنیاد نخبگان خراسان رضوی با اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می شود+جدول زمان بندی و برنامه های نشست

حضور رئیس بنیاد نخبگان خراسان رضوی و نشست با اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه حکیم سبزواری 🔹 اهداف نشست:...