رئیس دانشگاه
پس از ۱۳ سال انتظار دومین مجمع عمومی کوی دانشگاه برگزار شد

دومین  مجمع عمومی کوی دانشگاه پس از گذشت ۱۳ سال از برگزاری اولین جلسه مجمع در میان  استقبال پرشور  و...

بازدید رئیس دانشگاه از مجتمع خوابگاهی گلستان به مناسبت هفته خوابگاه های دانشجویی

به مناسبت گرامیداشت هفته خوابگاه ها، رئیس دانشگاه به همراه مدیر دانشجویی، مسئول امور خوابگاه ها و جمعی از مسئولین...

رئیس دانشگاه: آموزش عالی در بازاری رقابتی قرار گرفته است.
رئیس دانشگاه: آموزش عالی در بازاری رقابتی قرار گرفته است.

دکتر جواد حدادنیا در جمع اعضای هیأت علمی دانشکده جغرافیا و علوم محیطی با اشاره به بحث استقلال دانشگاه ها...