رحمت الله بازیاری
کسب مقام اول پاورلیفتینگ و مقام دوم پرس سینه توسط دانشجوی دانشگاه در دومین دوره مسابقات پرس سینه و پاورلیفتینگ قهرمانی دانشجویان پسر دانشگاه ها آموزش عالی کشور

کسب مقام اول رشته پاورلیفتینگ و مقام دوم رشته پرس سینه توسط رحمت الله بازیاری دانشجوی دانشگاه حکیم سبزواری در...

کسب مقام سوم مسابقات قهرمانی پاورلیفتینگ دانشجویان کشور، انتخابی مسابقات جهانی چکسلواکی توسط دانشجوی دانشگاه حکیم سبزواری

رحمت الله بازیاری دانشجوی  رشته فلسفه دانشگاه حکیم سبزواری با رکورد ۳۹۵ کیلوگرم  موفق به کسب مقام سوم مسابقات قهرمانی...