رزرو
اطلاعیه رزرو غذای ویژه ی همایش در آستان مهر

به نام خدا اطلاعیه مهم اداره تغذیه قابل توجه دانشجویان جدید الورود مقطع کارشناسی(روزانه-شبانه): با توجه به برگزاری همایش در...

اطلاعیه های مهم اداره ی امورتغذیه دانشگاه

قابل توجه دانشجویان گرامی اطلاعیه های مهم در خصوص نحوه فروش و رزرو غذا به شرح زیر می باشد: اطلاعیه...