رزمندگان و ایثارگران
تجلیل از رزمندگان و ایثارگران دانشگاه در هفته دفاع مقدس

مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس و تجلیل از رزمندگان و ایثارگران دانشگاه با حضور خالصانه و صمیمی این عزیزان برگزار...

رئیس دانشگاه: مستندسازی و وقایع نگاری در تمامی حوزه های دانشگاه بایستی ساری و جاری شود
رئیس دانشگاه: مستندسازی و وقایع نگاری در تمامی حوزه های دانشگاه بایستی ساری و جاری شود

رئیس دانشگاه در مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس و تجلیل از مقام رزمندگان و ایثارگران دانشگاه، ضمن تقدیر و تجلیل از...