رشته تاریخ تمدن ملل اسلامی
با موافقت دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم: مجوز ایجاد و راه اندازی مقطع کارشناسی رشته تاریخ تمدن ملل اسلامی در دانشگاه حکیم سبزواری صادر شد

 معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه  حکیم سبزواری گفت: مجوز ایجاد و راه اندازی رشته جدید "تاریخ تمدن ملل اسلامی"...