روز دانشجو
نمایشگاه پلاک ۱۶ باحضور اساتید دانشگاه ونسن فرانسه در روز دانشجو افتتاح شد

نمایشگاه دستاوردهای علمی انجمن های علمی دانشگاه حکیم سبزواری با عنوان پلاک۱۶,امروز با حضور رئیس دانشگاه،مسئولین و استادان دانشگاه ونسن پاریس افتتاح...

کارگاه آسیب شناسی اجتماعی"ویژۀ دختران دانشجو"
کارگاه آسیب شناسی اجتماعی"ویژۀ دختران دانشجو"

شورای بانوان دانشگاه حکیم سبزواری به مناسبت روز دانشجو برگزار می کند: "کارگاه آموزشی آسیب شناسی اجتماعی" با حضور جناب...

کارگاه آسیب شناسی اجتماعی”ویژۀ دختران دانشجو”
کارگاه آسیب شناسی اجتماعی”ویژۀ دختران دانشجو”

شورای بانوان دانشگاه حکیم سبزواری به مناسبت روز دانشجو برگزار می کند: "کارگاه آموزشی آسیب شناسی اجتماعی" با حضور جناب...

همایش روز دانشجو با مناظره نمایندگان نهادها و تشکل های دانشجویی برگزار شد

همایش بزرگداشت روز دانشجو، دوشنبه با حضور جمعی از مسئولین و نهادهای دانشجویی در تالار استاد شریعتی برگزار گردید. در...