روز کارمند
رئیس دانشگاه حکیم سبزواری: نیاز امروز آموزش عالی، حرکت دانشگاه ها به سمت درآمدزایی است

رئیس دانشگاه حکیم سبزواری با بیان اینکه در شرایط فعلی دولت بیش از این توان حمایت از دانشگاه‌ها را ندارد...

پیام تبریک معاون اداری و مالی دانشگاه به مناسب فرارسیدن هفته دولت و روز کارمند

دکتر عبدالرحیم عسکری، معاون اداری و مالی دانشگاه پیام تبریکی به مناسب فرارسیدن هفته دولت و  روز کارمند صادر کرد....