رویش
جشنواره رویش، روئیدن گرفت
جشنواره رویش، روئیدن گرفت

با حضور ریاست و جمعی از مسئولان دانشگاه، جشنواره رویش(نمایشگاه تولیدات و توانمندی های کانون های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه)...