ریاست محترم جمهور
پیام ریاست محترم جمهور به مناسبت کنگره بین المللی سربداران
پیام ریاست محترم جمهور به مناسبت کنگره بین المللی سربداران

دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهور به مناسبت برگزاری کنگره بزرگداشت هفتصدمین سالگرد نهضت سربداران پیامی را صادر کردند. به...

پروژه ارتباط با صنعت دانشگاه در جلسه شورای برنامه ریزی استان مورد بازدید رئیس جمهور قرار گرفت.

دانشگاه حکیم سبزواری در جلسه  شورای برنامه ریزی استان باحضور و سخنرانی ریاست محترم جمهور ۱۹ آذر در مشهد مقدس...