زنگ سربداران
زنگ سربداران در مدارس خراسان رضوی نواخته شد

مراسم رسمی نواختن زنگ سربداران ساعت ۹:۳۰ صبح چهارشنبه در مدرسه نمونه سربداران، باحضور دکترحدادنیا، معاون استاندار و فرماندار ویژه...

طی جلسه شورای فرهنگ عمومی استان مقرر گردید: درج روز سربداران در تقویم ملی
طی جلسه شورای فرهنگ عمومی استان مقرر گردید: درج روز سربداران در تقویم ملی

رئیس دانشگاه و فرماندار سبزوار به عنوان نمایندگانی از شورای سیاستگذاری کنگره بین المللی سربداران یکشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی...

همزمان با برگزاری کنگره بین المللی سربداران، زنگ سربداران در مدارس شهرستان سبزوار به صدا درخواهد آمد.

نشست هم اندیشی دکتر حدادنیا با دکتر بینش "معاون مدیرکل و مدیر آموزش و پرورش سبزوار" و جمعی از مسئولین آموزش...